Pro-Hamas-protesten leggen het enorme falen bloot dat de kern vormt van het Amerikaanse hoger onderwijs

0

NIEUWJe kunt nu naar Fox News-artikelen luisteren!

De reactie van Amerikaanse universiteits- en universiteitscampussen op de massamoord, verbranding, verkrachting en ontvoering van Israëliërs door Hamas heeft velen van ons met brandende vragen achtergelaten: hoe?

Hoe konden Amerikaanse universiteitsstudenten feestvieren, en veel universiteitsvoorzitters twijfelen of gewoon zwijgen, als reactie op de brutale Hamas-aanval? Het vieren van de wreedheden van Hamas door studenten en docenten lijkt onbegrijpelijk. Het niet-oordelende gedrag en het gebrek aan morele duidelijkheid van universiteitsbestuurders als reactie op deze wreedheid lijkt niet alleen onverantwoordelijk, maar ook verwerpelijk.

Een dergelijke morele laksheid betekent een enorme mislukking in het hart van het Amerikaanse hoger onderwijs.

Harvard-protest

Demonstranten verzamelen zich op de Harvard Universiteit om hun steun te betuigen aan de Palestijnen in Gaza tijdens een bijeenkomst in Cambridge, Massachusetts, op 14 oktober 2023. (Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

De oorlog tegen Israël heeft inzicht gegeven in de lelijke kant van het hoger onderwijs. Net zoals ouders van basisschoolleerlingen diep verontrust raakten tijdens de sluiting van scholen in het pandemietijdperk, toen ze ontdekten wat hun kinderen werd geleerd, worden mensen zich bewust van de morele waanzin die op veel van onze universiteiten wordt gepropageerd.

HAMAS-ISRAËL-OORLOG ONTHULT DE OUDSTE HAAT TER WERELD IN HET AMERIKAANS HOGER ONDERWIJS

Dit draagt ​​alleen maar bij aan een diepere vertrouwenscrisis in het hoger onderwijs, een vertrouwen dat volgens Gallup al bijna tien jaar aan het dalen is.

Er is iets diep gebroken in onze elite-universiteiten.

Het morele relativisme dat in de Amerikaanse klaslokalen wordt gepromoot, draagt ​​bij aan deze ziekte. We werden hiervoor al in 1987 gewaarschuwd door Allan Bloom, die schreef: “Er is één ding waar een professor absoluut zeker van kan zijn: bijna elke student die de universiteit binnenkomt, gelooft of zegt te geloven dat de waarheid relatief is.”

De relativiteit van de waarheid is niet alleen een theoretisch inzicht, zei Bloom, maar ook een moreel postulaat. Het is de enige deugd die studenten wordt geleerd.

Hij zei dat de moderne universiteit leert dat er geen waarheid bestaat, alleen levensstijlen. Postmoderne ideologen hebben dit nog eens extra benadrukt en een generatie ervan overtuigd dat er geen objectieve waarheid bestaat, geen objectief goed en kwaad; alle morele uitspraken gaan slechts over machtsverhoudingen.

Al in 1943 waarschuwde CS Lewis in ‘The Abolition of Man’ dat ‘dit de tragikomedie van onze situatie is – we blijven schreeuwen om juist die eigenschappen die we onmogelijk maken… In een soort gruwelijke eenvoud verwijderen we de orgaan en eisen de functie. We maken mannen zonder borstkas en verwachten van hen deugd en ondernemingszin. We lachen om eer en zijn geschokt als we verraders in ons midden aantreffen. We castreren en bevelen dat de ruinen vruchtbaar zijn.’

PRO-HAMAS-PROTESTEN DWINGEN JOODSE STUDENTEN OM zich te verstoppen. HOE KAN AMERIKA DIT OPNIEUW LATEN GEBEUREN?

CS Lewis begreep de nationale gevolgen van slecht onderwijs.

Zelfs de voormalige decaan van Harvard College, Harry Lewis, waarschuwde ons in 2006 voor wat er op komst was. Hij schreef: ‘Harvard staat tegenwoordig op zijn tenen afstand van morele opvoeding, is er weinig in geïnteresseerd om die te geven en schaamt zich om toe te geven dat hij dat niet wil doen.’ Wat is de reden hiervoor? Hij zegt: “Er bestaat geen consensus over wat telt als een goed karakter.”

Kijkend naar het hoger onderwijs, schreef hij: ‘De grote universiteiten, de universiteiten die een onevenredig groot deel van de toekomstige industriële, politieke en juridische leiders van het land opleiden, hebben moeite om het algemene doel van het onderwijs dat zij aanbieden uit te leggen. Alles wat lijkt op morele principes of suggesties van de ultieme waarden zijn binnen het curriculum geïsoleerd, zo niet geheel verwijderd.”

Hoe kunnen we vandaag de dag zo geschokt zijn? De waarschuwingsborden waren overal. En sinds 2006 zijn de zaken alleen maar geïntensiveerd. Het lesprogramma op veel scholen is veranderd. Op te veel plaatsen is ideologie belangrijker geworden dan wetenschap.

Er is een doelbewust project geweest om het joods-christelijke wereldbeeld en de westerse beschaving te deconstrueren en te vervangen door de ideologieën van de neo-marxistische kritische theorie, inclusief de postkoloniale theorie, terwijl tegelijkertijd werd geweigerd radicale islamistische beweringen serieus te nemen (dat wil zeggen de bedoeling om Israël te vernietigen door terreurgroepen en regeringen als Hamas, Hezbollah en Iran).

BREDE STUDENTSTEUN VOOR HAMAS-AANVALLEN ONTDEKT ‘MORAAL FAILLIET’ VAN HET HOGER ONDERWIJS IN DE VS

Deze stromingen hebben ons naar het punt geleid waar de Boycott Divestment Sanctions-beweging heeft geprobeerd Israël te ondermijnen door het tot een ‘apartheidsstaat’ te verklaren. We zien de creatie van jodenvrije zones op universiteitscampussen. En dit alles was vóór 7 oktober! Maar het geeft ons enig inzicht in waarom studenten de Hamas-moordenaars ‘verzetsstrijders’ noemden die ‘hun land terugnemen van de kolonisten’, ‘van de rivier naar de zee’.

Dus hoe repareren we wat er kapot is in het hoger onderwijs? Sommigen hebben gezegd dat we simpelweg de vrijheid van meningsuiting moeten beschermen en studenten (vooral Joodse studenten) moeten beschermen. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar zal dat genoeg zijn?

Anderen stellen voor dat we ethiekcursussen gaan geven; maar het onderwijzen van ethiek zal slechts zo sterk zijn als de morele fundamenten die eronder liggen. Weer anderen roepen ons terug naar een focus op de vrije kunsten met meer nadruk op kritisch denken. Dat zal zeker helpen, maar dat alleen is niet voldoende.

Laat mij iets nog radicalers voorstellen.

Ten eerste moeten we afstand nemen van het radicale scepticisme dat wordt gepromoot door de seculiere academie, dat zegt dat er niet zoiets bestaat als waarheid of objectief moreel goed en kwaad.

KLIK HIER VOOR MEER FOX NIEUWS ADVIES

Ten tweede moeten we terugkeren naar een ouder onderwijsmodel waarin we opnieuw morele vorming onderwijzen die gebaseerd is op de objectieve realiteit.

Ten derde moeten we terugkeren naar de joods-christelijke traditie, die als enige de ethische en spirituele wortels heeft om onze morele geestelijke gezondheid en de fundamenten van onze beschaving te herstellen. In het bijzonder moeten we studenten kennis laten maken met de Bijbel en de leringen van Jezus, zodat ze er op zijn minst bekend mee zijn. Hopelijk zullen er meer van dit soort gebeuren.

Ik voeg eraan toe dat we onze neus niet moeten afwenden voor die op geloof gebaseerde hogescholen en universiteiten die nog steeds werken vanuit een meer geworteld, levendiger model van hoger onderwijs – een model dat niet alleen de nadruk legt op competentie, maar ook op karakter en religieus geloof. Het was de wisselwerking tussen geloof en rede in de Middeleeuwen die voor het eerst aanleiding gaf tot de geboorte van de universiteit.

KLIK HIER OM DE FOX NEWS-APP TE DOWNLOADEN

Dit zijn oplossingen die zijn gebaseerd op mijn ervaring als universiteitsvoorzitter en nu universiteitskanselier. Die van jou verschilt misschien, maar we moeten allemaal serieus nadenken over de manier waarop we iets kunnen repareren wat duidelijk kapot is in het hoger onderwijs. Er wordt wel eens gezegd dat wat vandaag op universiteiten wordt onderwezen, morgen op straat zal worden gespeeld.

Of zoals historicus Victor David Hanson het stelt: de tijd tussen een gek idee in de faculteitslounge en de opkomst ervan in de populaire cultuur bedraagt ​​slechts vijf jaar. Op dit moment zijn er veel omgekeerde ideeën die in de faculteitslounge zijn doorgedrongen en nu voor iedereen zichtbaar zijn.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN VAN DONALD SWEETING

Read original article here

Leave A Reply