5.250.000 gewone aandelen van iTech Minerals Ltd zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 21 oktober 2023. -20 oktober 2023

0

5.250.000 gewone aandelen van iTech Minerals Ltd zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 21 oktober 2023. Deze gewone aandelen zullen gedurende 732 dagen geblokkeerd zijn, beginnend van 19 oktober 2021 tot en met 21 oktober 2023.

Details:
5.250.000 volledig volstorte gewone aandelen, door ASX geclassificeerd als beperkte effecten en in bewaring te houden tot 21 oktober 2023, zijnde 24 maanden vanaf de datum van de notering.

2.333.337 volledig volgestorte gewone aandelen geclassificeerd door ASX als beperkte effecten en in bewaring te houden tot 21 oktober 2022, zijnde 12 maanden vanaf de datum van uitgifte.

3.000.000 oprichtersopties uitoefenbaar tegen $0,25 op of vóór 21 oktober 2025, door ASX geclassificeerd als beperkte effecten en in bewaring gehouden tot 21 oktober 2023, zijnde 24 maanden vanaf de datum van de notering.

Leave A Reply