Ieder kind verdient onderwijsvrijheid. Laten we het landelijk nemen

0

NIEUWJe kunt nu naar Fox News-artikelen luisteren!

Er heeft zich de afgelopen jaren een grotendeels ongerapporteerde revolutie door verschillende Amerikaanse staten voltrokken, en deze heeft studenten geholpen betere resultaten te bereiken op basis van een eenvoudig, intrinsiek Amerikaans idee: ouders meer controle geven over hoe zij hun eigen geld gebruiken en hoe hun kinderen omgaan geleerd.

De afgelopen drie en een half jaar hebben we allemaal gezien hoe de sluier opgelicht werd over de talloze problemen met ons door de overheid gecontroleerde openbare onderwijssysteem. Politiek gemotiveerde curricula werden massaal aan de kaak gesteld, net als de ijzeren driehoek van lerarenvakbonden, federale bureaucraten en de grote staats-, lokale en federale politici die hun bevelen uitvoeren.

Als reactie hierop zijn ouders in het hele land in opstand gekomen om de controle over het onderwijs van hun kinderen terug te nemen.

DE NIEUWE WET VAN CALIFORNIË GEEFT DE STAAT MEER MACHT OVER LOKALE SCHOOLBORDEN

Een van de beste manieren om dit te doen is door direct in te gaan op de reden waarom zoveel mensen gedwongen worden hun kinderen uit noodzaak naar openbare scholen te sturen: de kosten van deelname.

Groep aantrekkelijke tienerstudenten in de hal van de middelbare school.  Achteraanzicht.

Het uitgangspunt achter de schoolkeuze is eenvoudig: ouders zijn veruit de beste beoordelaars van wat het beste is voor het onderwijs van hun eigen kinderen. (iStock)

West Virginia werd in 2021 de eerste staat van het land met een vrijwel universeel Education Savings Account (ESA) -beleid met het Hope Scholarship Program. ESA’s zijn door de overheid geautoriseerde spaarrekeningen waarmee publieke onderwijsdollars studenten echt kunnen volgen naar het beste onderwijs voor hen. Ze doen dit door ouders hun geld te laten besteden aan vooraf goedgekeurde onderwijsuitgaven die hun leerling moet bereiken en uitblinken.

Tegenwoordig komt 93% van de studenten in de Mountain State in aanmerking voor het Hope Scholarship Program. Gelukkig merken andere staten dit op en volgen zij dit voorbeeld.

In 2022 breidde Arizona zijn Empowerment Scholarship Account-programma uit naar alle studenten in de staat. Dit bouwde voort op de erfenis van de staat als eerste staat in het land die een ESA-programma in het leven riep toen het programma in 2011 werd ingevoerd, toen het beperkt was tot studenten met speciale behoeften. Vervolgens was er in 2023 een stroom van universele ESA-programma’s in plaatsen als Iowa, Utah, Arkansas en Florida.

Deze staten zijn ook niet de enigen. In totaal zijn er tien staten met universele onderwijsvrijheidsprogramma’s in verschillende vormen.

Het uitgangspunt achter deze verschillende beleidsmaatregelen is eenvoudig: ouders zijn veruit de beste beoordelaars van wat het beste is voor de opvoeding van hun eigen kinderen. Het oordeel van een bureaucraat of vakbondsbaas die zijn kind nog nooit heeft ontmoet, en waarschijnlijk ook nooit zal ontmoeten, is een vernietigend slechte vervanging voor een ouder die van zijn kinderen houdt en hen kent – ​​inclusief hun individuele behoeften, sterke punten en uitdagingen.

Ondanks alle angstzaaiende propaganda waar we allemaal over horen in de bedrijfsmedia, veranderen programma’s voor onderwijsvrijheid in werkelijkheid de manier waarop geld stroomt van ‘wij, de belastingbetalers’ om een ​​openbare dienst te verlenen aan de volgende generatie Amerikanen.

Maar daardoor verbeteren deze programma’s nog belangrijker de resultaten, terwijl ze de bureaucratische, politieke en vakbondsactoren buitensluiten die zichzelf momenteel empoweren en verrijken door op te treden als tussenpersoon tussen ouders en de opvoeding van hun kinderen. Kortom, onderwijsvrijheid maakt het mogelijk om studenten te financieren, in plaats van systemen.

De resultaten spreken voor zich. Uit een recent onderzoek van EdChoice bleek dat van de 28 onderzoeken naar schoolkeuzeprogramma’s in de Verenigde Staten, 25 daarvan een positief effect hadden op de testscores van openbare scholen. In een tijd waarin de testscores op overheidsscholen beschamend laag zijn, zou dit een welkome afwisseling moeten zijn voor elke ouder die wil dat zijn kind slaagt.

Maar net zoals er geen one-size-fits-all onderwijsbenadering bestaat, zijn er veel beleidsopties om de onderwijsvrijheid te vergroten, zoals de opties die worden benadrukt in de nieuwe Index of State Education Freedom van de American Legislative Exchange Council. Van open inschrijving en virtuele scholen tot charter- en thuisonderwijsbeleid: ouders moeten de mogelijkheid krijgen om de beste onderwijsstijl voor hun kinderen te kiezen. Oklahoma biedt momenteel een model voor het combineren van deze verschillende benaderingen om zowel ouders als leerlingen talloze keuzes te bieden.

KLIK HIER VOOR MEER FOX NIEUWS ADVIES

Op dit moment zijn ouders in Oklahoma, dankzij de Open Transfer Act, vrij om hun leerlingen over te plaatsen naar elk schooldistrict in de staat, zolang het ontvangende schooldistrict de capaciteit heeft om ze op te nemen. Dit betekent dat ouders die hun kinderen naar openbare scholen willen sturen, niet gebonden zijn aan de beperkingen van hun postcode.

Tegelijkertijd kunnen studenten wier behoeften en talenten elders beter worden bediend profiteren van het Oklahoma Parental Choice Tax Credit, dat eerder dit jaar van kracht werd. Dit levert tussen de $5.000 en $7.500 op voor ouders die hebben vastgesteld dat particuliere scholen de beste plek zijn voor hun kinderen. Tegelijkertijd zijn er ook maar liefst 38.000 studenten uit Oklahoma ingeschreven op openbare charterscholen in alle 77 provincies.

Nu hebben in het hele land ruim 18.000.000 studenten toegang tot een vorm van onderwijsvrijheidsprogramma. Dit betekent dat ongeveer één op de drie studenten toegang heeft tot een programma. Hoewel dit uitstekend nieuws is voor veel ouders en leerlingen, is er nog meer werk aan de winkel.

Ondanks alle angstzaaiende propaganda waar we allemaal over horen in de bedrijfsmedia, veranderen programma’s voor onderwijsvrijheid in werkelijkheid de manier waarop geld stroomt van ‘wij, de belastingbetalers’ om een ​​openbare dienst te verlenen aan de volgende generatie Amerikanen.

KLIK HIER OM DE FOX NEWS-APP TE DOWNLOADEN

Vrijheid is geen voorrecht dat we moeten zien als een geschenk van een welwillende regering, en hetzelfde geldt voor de vrijheid van onderwijs. Wij het Volk vormen de regering in dit land, en het openbaar onderwijs zou verantwoordelijk en verantwoording moeten afleggen aan Wij de Ouders. Wat zouden wij als Amerikanen denken als slechts één op de drie van onze medeburgers vrijelijk zou kunnen spreken, bijeenkomen of aanbidden?

Het is tijd dat ouders en beleidsmakers in het hele land samenkomen en voortbouwen op het ongelooflijke werk dat al in de Verenigde Staten is verricht. Elke leerling verdient een kans om te slagen, elke ouder verdient inspraak in de opvoeding van zijn kind. Amerika verdient meer onderwijsvrijheid.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN VAN RYAN WALTERS

Jonathan Williams is hoofdeconoom en executive vice-president Policy bij de American Legislative Exchange Council. Hij is co-auteur van Rijke staten, arme staten: ALEC-Laffer State Economic Competitiveness Index. Volg hem op X @Belastingeconoom.

Read original article here

Leave A Reply