Bepaalde gewone aandelen van PT Bersama Zatta Jaya Tbk zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023.

0

Bepaalde gewone aandelen van PT Bersama Zatta Jaya Tbk zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023. Deze Gewone Aandelen zullen 243 dagen vastgehouden worden vanaf 8 NOV-2022 tot 9-JUL-2023.

Details:
In overeenstemming met OJK-verordening nr. 25/2017 is het voor elke verwerving van aandelen tegen een prijs die lager is dan de aanbiedingsprijs en die plaatsvindt binnen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de registratieverklaring in het kader van een openbare aanbieding, verboden om een ​​deel of het geheel van het eigendom over te dragen tot 8 (acht) maanden nadat de registratieverklaring van kracht wordt.

PT Lembur Sadaya Investama heeft begrepen en verklaard dat binnen een periode van 8 (acht) maanden nadat de Registratieverklaring van kracht wordt, PT Lembur Sadaya Investama niet alle aandelen die eigendom zijn van PT Lembur Sadaya Investama aan de Vennootschap zal overdragen, zoals vermeld in de Verklaring van Aandelenbeperkingen uitgegeven voorafgaand aan de openbare aanbieding van 4 augustus 2022.

Leave A Reply