1.275.000 gewone aandelen van PC 1 Corp. zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023.

0

1.275.000 gewone aandelen van PC 1 Corp. zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023. Deze Gewone Aandelen zullen gedurende 584 dagen worden geblokkeerd vanaf 2 december 2021 tot 9 juli 2023.

Details:
Alle 5.100.000 uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen en 510.000 Aandelenopties van de Vennootschap (naast alle Aandelenopties die op de Sluitingsdatum zijn uitgegeven) zullen in bewaring worden gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de Escrow-overeenkomst en zullen in fasen worden vrijgegeven van de bewaring gedurende een periode van maximaal 18 maanden na de datum van het Final Exchange Bulletin.

Leave A Reply