127.500 Aandelenopties van PC 1 Corp. zijn onderworpen aan een Lock-Up Overeenkomst die eindigt op 9 juli 2023.

0

127.500 Aandelenopties van PC 1 Corp. zijn onderworpen aan een Lock-Up Overeenkomst die eindigt op 9 juli 2023. Deze Aandelenopties zullen gedurende 584 dagen worden vastgehouden vanaf 2 december 2021 tot 9 juli 2023.

Details:
Alle 5.100.000 uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen en 510.000 Aandelenopties van de Vennootschap (naast alle Aandelenopties uitgegeven op de Sluitingsdatum) zullen in bewaring worden gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de Escrow-overeenkomst en zullen in fasen worden vrijgegeven van de bewaring gedurende een periode van maximaal 18 maanden na de datum van het Final Exchange Bulletin.

Leave A Reply