Bepaalde gewone aandelen van Genova Property Group AB zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023.

0

Bepaalde gewone aandelen van Genova Property Group AB (publ) zijn onderworpen aan een lock-upovereenkomst die eindigt op 9 juli 2023. Deze Gewone Aandelen zullen gedurende 180 dagen worden vastgehouden vanaf 10-JAN-2023 tot 9-JUL-2023.

Details:
De Vennootschap heeft zich er, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, toe verbonden geen bijkomende aandelen uit te geven gedurende een periode van 180 kalenderdagen gerekend vanaf de afwikkelingsdatum.

Leave A Reply